Archív článkov

Týždeň kariérového poradenstva v CPPPaP Prešov

16.11.2017 15:18
CPPPaP Prešov  sa zapája do Týždňa celoživotného poradenstva,      Aktivitami, ktoré sú zamerané na individuálne a skupinové kariérové poradenstvo  pre žiakov základných škôl (ZŠ Bajkalská, ZŠ Važecká, ZŠ Lemešany,  ZŠ Kúpeľná v Prešove;  ZŠ Chminianska N. Ves, ZŠ...
>>

Inštruktážny seminár pre koordinátorov prevencie

16.11.2017 15:01
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,   dňa 28.11.2017 od 13,00 hod.    organizujeme inštruktážny seminár pre koordinátorov prevencie ZŠ  k preventívnemu programu Cesta k emocionálnej zrelosti v priestoroch CPPPaP.   viac...
>>

Oznam - Elektronická pošta

09.11.2017 10:21
Oznamujeme Vám, že od pondelka tohto týždňa, máme na centrlnom poštovom serveri od telekomu, nejake nezistené problémy, ktoré pretrvávajú.  Ak sa Vám el.pošta vracia ako nedoručená a zasielate ju zo serverov gmail, azet, centrum a pod. skúste vašu el.poštu zaslať opakovane, občas sa stane, že...
>>

Oznam o testovaní žiakov 5 a 9 roč. ZŠ

23.10.2017 15:07
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, výchovný poradca, školský špec. pedagóg V súvislosti s nadchadzajúcim testovaním žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ, odporúčame školám postupovať u žiakov so zdravotným znevýhodnením /ZZ - žiaci so zdravotným postihnutím, so ŠVVP, autizmom......
>>

Povinnosť riaditeľa školy

03.10.2017 10:00
Upozornenie na povinnosti riaditeľov týkajúce sa vzdelávania žiakov s ŠPU v školskej integrácii; PRÁVNY KURIiÉR PRE ŠKOLY , september 2017; RAABE   Povinnosti skol tykajuce sa vzdelavania ziakov s vyvinovymi poruchami ucenia.pdf (940318)
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl

14.09.2017 15:55
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov stredných škôl,  ktorá sa uskutoční  dňa 22.9.2017   v zasadačke CPPPaP Prešov, Levočská 7   viac informácií v priloženom súbore Pozvánka porada VP SŠ 22.9.2017.doc (40960)
>>

Porada výchovných poradcov základných škôl

14.09.2017 15:35
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov základných škôl,  ktorá sa uskutoční  dňa 21.9.2017   v zasadačke CPPPaP Prešov, Levočská 7   viac informácií v priloženom súbore Pozvánka porada VP ZŠ 21.9.2017.doc (40960)  
>>

Nové poznatky v poradenskej psychológii

08.06.2017 09:04
Nové poznatky v poradenskej psychológii Zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila 27. apríla 2016 na FF KU v Ružomberku Nové poznatky v poradenskej psychológii Zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila 27. apríla 2016 na FF KU v Ružomberku konf....
>>

Kompetencie poradenských zariadení podľa školského zákona

31.05.2017 10:05
Kompetencie poradenských zariadení podľa § 2 Zákona č. 245/2008 – Školského zákona Pracovné stretnutie poradenských zariadení - CPPPaP a CŠPP, v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Odbor školstva Prešov  10.5.2017   powerpointová prezentácia viď. nižšie kompetencie CPPPaP a CŠPP.pptx (64243)
>>

Upozornenie na postup pri vyradení žiaka so ŠVVP a zasielanie materiálov začlenených žiakov do príslušných škôl

31.05.2017 10:00
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ Vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca Školský špeciálny pedagóg   Pred ukončením školského roka  si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúce informácie týkajúce sa začlenených žiakov, citované z materiálu Štátnej školskej...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 32

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB