Aktuality

Stretnutie pre školských psychológov

22.05.2019 12:12
  Dovoľujeme si pozvať školských psychológov na pracovné stretnutie dňa 20.6.2019, ktoré bude organizovať CPPPaP Prešov. Jedným bodom programu bude aj hosť  Dr. Gombár - bývalý školský psychológ, ktorý pracoval v USA. prihlasujte sa na tomto...
>>

Nové usmernenie Ministerstva školstva VVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach CPPPaP a CŠPP

06.05.2019 14:24
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné  Metodické usmernenie  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie  z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva...
>>

Pozvánka na seminár pre metodikov a kar. poradcov.

30.04.2019 09:25
Pozývame Vás, na seminár urečený pre metodikov výchovného poradenstva a kariérových poradcov CPPPaP,  ktorý sa uskutoční dňa 23.5.2019  od 8,45 hod  v priestoroch Národného podnikateľského centra - Kúpeľná č.6, 2.poschodie    Pozvánka_porada metodikov VP...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>