Aktuality

Informácia pre 8-ročné gymnázia

08.10.2018 13:59
Váž. pán riaditeľ/ka, výchovný poradca/poradkyňa, pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupujete  podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s Vývinovými Poruchami Učenia (ďalej len „VPU“).  Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov...
>>

Dokumenty z odb. seminára pre vých. poradcov

27.09.2018 09:32
Prezentácie pre výchovných poradcov  z odborného seminára konaného dňa 26.9.2018 v Prešove,  k „Duálom k uplatneniu na trhu práce“. Národný projekt PODPN-Duálom k uplatneniu na trhu práce.pptx (4101399) Prehľad zamestnávateľov a SOŠ zapojených do SDV podľa subregiónov PSK.pdf...
>>

Upozornenie pre školy a klientov !

20.09.2018 12:27
UPOZORNENIE ! Vážení výchovní poradcovia ZŠ a SŠ a ďalší pedagogickí zamestnanci v MŠ, ZŠ a SŠ, v ktorých realizujeme odbornú starostlivosť. Upozorňujeme Vás na aktualizované formuláre (žiadosti o vyšetrenie, pedagogic.charakteristika a pod.) v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB