Archív článkov

Stretnutie pre školských psychológov

22.05.2019 12:12
  Dovoľujeme si pozvať školských psychológov na pracovné stretnutie dňa 20.6.2019, ktoré bude organizovať CPPPaP Prešov. Jedným bodom programu bude aj hosť  Dr. Gombár - bývalý školský psychológ, ktorý pracoval v USA. prihlasujte sa na tomto...
>>

Nové usmernenie Ministerstva školstva VVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach CPPPaP a CŠPP

06.05.2019 14:24
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné  Metodické usmernenie  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie  z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva...
>>

Pozvánka na seminár pre metodikov a kar. poradcov.

30.04.2019 09:25
Pozývame Vás, na seminár urečený pre metodikov výchovného poradenstva a kariérových poradcov CPPPaP,  ktorý sa uskutoční dňa 23.5.2019  od 8,45 hod  v priestoroch Národného podnikateľského centra - Kúpeľná č.6, 2.poschodie    Pozvánka_porada metodikov VP...
>>

Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávania Krízová intervencia:

17.04.2019 15:43
Začiatok od 9,00 do 16,00 hod.  V posledný deň ukončenie o 14,00 hod. Prestávka na obed 1 hod.   Prihlášky je potrebné poslať elektronicky  (buď na 1. alebo na 1. a 2.časť) kvôli osvedčeniam, tlačenú formu prihlášky a súhlas na spracovanie osobných údajov priniesť...
>>

Prihláška na Krízovú intervenciu II.

04.04.2019 15:08
Prihláška na Krízovú intervenciu II.   Po odoslaní prihlášok bude vystavená faktúra od poskytovateľa IOR na zaplatenie   Prihláška na kontinuálne vzdelávanie 4.pdf (578750)
>>

Kurz - krízová intervencia

01.04.2019 15:16
Vážené kolegyne a kolegovia. V CPPPPaP Prešov sa uskutoční Kurz KI v spolupráci s Inštitútom osobnostného rozvoja, ktorý je už naplnený. Od 1.4.2019 nie je možné sa prihlásiť z dôvodu naplnenia kapacity.   Prosíme prihlásených kolegov, ktorí sa prihlásili do...
>>

Vzdelávanie detí cudzincov v školskej legislatíve

29.03.2019 09:44
Školský zákon vymedzuje deti cudzincov ako deti cudzích štátnych príslušníkov,  vrátane žiadateľov o azyl alebo doplnkovú ochranu, deti bez zákonného zástupcu, aj deti Slovákov žijúcich v zahraničí. (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 146, ods. 1).   Viac informácií v súbore Deti cudzincov v...
>>

Seminár výchovných poradcov stredných škôl 26.3.2019

07.03.2019 09:31
Pozývame Vás,  na seminár urečený pre výchovných poradcov stredných  škôl,  ktorý sa uskutoční  dňa 26.3.2019  od 8,45 hod  v priestoroch Národného podnikateľského centra   Kúpeľná č.6, 2.poschodie.   Pozvánka_porada _VP SŠ 26_03_19.pdf (289591)
>>

Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl

06.02.2019 14:00
  Dňa 14.2.2019  sa uskutoční pracovné stretnutie VP ZŠ. Miesto konania  – v  rámci spolupráce s ÚPSVaR - zasadačka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská ul. 87 na 2. poschodí v Prešove. porada VP ZŠ pozvánka 14.2.2019.pdf (215624) Tešíme sa na...
>>

Pozvánka pre špec. pedagógov ZŠ

09.01.2019 11:09
  Pozývame Vás  na informačno – metodický seminár pre odborných zamestnancov – školských špeciálnych pedagógov a zamestnancov,  ktorí majú vo svojej kompetencii ŠVVP žiakov v základných a stredných školách v okrese Prešov. dňa: 15.01.2019 (utorok) v čase: od...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 54

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>