Archív článkov

Informácia k vyučovaniu špecifických vzdelávacích predmetov v ZŠ

28.05.2018 09:55
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, na základe Vašich  doterajších otázok ohľadom vzdelávania žiakov so ŠVVP a zaradením špecifických vzdelávacích predmetov :  RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií, ILI  logopedická intervencia  TKC – Terapeuticko-korekčné cvičenia...
>>

Oznam združenia zamestnancov pre riaditeľov CPPPaP

09.05.2018 15:58
OZNAM ZDRUŽENIA ZAMESTNANCOV CPPPaP:    Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ CPPPaP  v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ OŠ. Pozývame Vás na celoslovenskú poradu do Starej Lesnej v dňoch 14.-16.5.2018. doplnená POZVÁNKA PORADA RIADITEĽOV CPPPaP 14.-16.5.2018a.pdf...
>>

Seminár pre koordinátorov prevencie 4.5.2018

02.05.2018 10:54
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a školskej psychológie  ponúka koordinátorom prevencie základných a stredných škôl seminár na tému „Kritické myslenie – nevyhnutnosť v 21....
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl 10.5.2018

02.05.2018 10:17
Pozývame Vás, na pracovnú poradu výchovných poradcov stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 10.5.2018 o 10:00h v zasadacej miestnosti CPPPaP Levočská 7. Pozvánka porada VP SŠ.doc (40960)  
>>

Informácia o podávaní žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

26.04.2018 15:40
Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ, žiadame Vás o zaslanie žiadostí o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným zvenýhodnením v dostatočnom predstihu; viac sa dočítate v priloženom súbore.    Informácia o AU na web.docx (17018)
>>

Stanovisko MŠVVaŠ SR vydávaniu rozhodnutí

22.02.2018 09:06
Stanovisko MŠVVaŠ SR k vydávaniu rozhodnutí v školských zariadeniach výchovného poradnestva a prevencie  Stanovisko MŠVVaŠ SR vydávaniu rozhodnutí.pdf (862383)
>>

Metodické pokyny pre ZŠ a SŠ z Min. školstva, vedy, výskumu a športu

12.02.2018 10:17
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy MP 22-2011 pre ZŠ.rtf (304,7 kB)   Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy MP 21-2011pre SŠ.rtf (479,7 kB) Príloha č. 2 k MP22-2011 klasifikácia žiakov ZŠ so zdrav. znevyhod..rtf (116318)  
>>

Porada výchovných poradcov základných škôl 7.2.2018

29.01.2018 10:50
  Pozývame Vás,  na metodické stretnutie výchovných poradcov základných škôl,  ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2018  od 8:45h v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 Pozvánka porada VP ZŠ 7.2.2017.doc (43008) Pozvánka porada VP ZŠ.pdf (1338142)   záväznú účasť prosíme...
>>

Seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti

21.11.2017 14:47
Pozývame vás  na seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti, a zmenami v podobe práci, inšpirovaný novými poznatkami o  podpore kariérového rozvoja jednotlivca, ktoré boli prezentované na medzinárodnej...
>>

Týždeň kariérového poradenstva v CPPPaP Prešov

16.11.2017 15:18
CPPPaP Prešov  sa zapája do Týždňa celoživotného poradenstva,      Aktivitami, ktoré sú zamerané na individuálne a skupinové kariérové poradenstvo  pre žiakov základných škôl (ZŠ Bajkalská, ZŠ Važecká, ZŠ Bajerov, CZŠ sv. Gorazda, ZŠ Kúpeľná v Prešove;  ZŠ Chminianska...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 40

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB