Archív článkov

Metodické pokyny pre ZŠ a SŠ z Min. školstva, vedy, výskumu a športu

12.02.2018 10:17
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy MP 22-2011 pre ZŠ.rtf (304,7 kB)   Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy MP 21-2011pre SŠ.rtf (479,7 kB) Príloha č. 2 k MP22-2011 klasifikácia žiakov ZŠ so zdrav. znevyhod..rtf (116318)  
>>

Porada výchovných poradcov základných škôl 7.2.2018

29.01.2018 10:50
  Pozývame Vás,  na metodické stretnutie výchovných poradcov základných škôl,  ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2018  od 8:45h v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 Pozvánka porada VP ZŠ 7.2.2017.doc (43008) Pozvánka porada VP ZŠ.pdf (1338142)   záväznú účasť prosíme...
>>

Seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti

21.11.2017 14:47
Pozývame vás  na seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti, a zmenami v podobe práci, inšpirovaný novými poznatkami o  podpore kariérového rozvoja jednotlivca, ktoré boli prezentované na medzinárodnej...
>>

Týždeň kariérového poradenstva v CPPPaP Prešov

16.11.2017 15:18
CPPPaP Prešov  sa zapája do Týždňa celoživotného poradenstva,      Aktivitami, ktoré sú zamerané na individuálne a skupinové kariérové poradenstvo  pre žiakov základných škôl (ZŠ Bajkalská, ZŠ Važecká, ZŠ Bajerov, CZŠ sv. Gorazda, ZŠ Kúpeľná v Prešove;  ZŠ Chminianska...
>>

Inštruktážny seminár pre koordinátorov prevencie

16.11.2017 15:01
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,   dňa 28.11.2017 od 13,00 hod.    organizujeme inštruktážny seminár pre koordinátorov prevencie ZŠ  k preventívnemu programu Cesta k emocionálnej zrelosti v priestoroch CPPPaP.   viac...
>>

Oznam o testovaní žiakov 5 a 9 roč. ZŠ

23.10.2017 15:07
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, výchovný poradca, školský špec. pedagóg V súvislosti s nadchadzajúcim testovaním žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ, odporúčame školám postupovať u žiakov so zdravotným znevýhodnením /ZZ - žiaci so zdravotným postihnutím, so ŠVVP, autizmom......
>>

Povinnosť riaditeľa školy

03.10.2017 10:00
Upozornenie na povinnosti riaditeľov týkajúce sa vzdelávania žiakov s ŠPU v školskej integrácii; PRÁVNY KURIiÉR PRE ŠKOLY , september 2017; RAABE   Povinnosti skol tykajuce sa vzdelavania ziakov s vyvinovymi poruchami ucenia.pdf (940318)
>>

Porada výchovných poradcov stredných škôl

14.09.2017 15:55
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov stredných škôl,  ktorá sa uskutoční  dňa 22.9.2017   v zasadačke CPPPaP Prešov, Levočská 7   viac informácií v priloženom súbore Pozvánka porada VP SŠ 22.9.2017.doc (40960)
>>

Porada výchovných poradcov základných škôl

14.09.2017 15:35
Pozývame Vás, na pracovnú poradu  výchovných poradcov základných škôl,  ktorá sa uskutoční  dňa 21.9.2017   v zasadačke CPPPaP Prešov, Levočská 7   viac informácií v priloženom súbore Pozvánka porada VP ZŠ 21.9.2017.doc (40960)  
>>

Nové poznatky v poradenskej psychológii

08.06.2017 09:04
Nové poznatky v poradenskej psychológii Zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila 27. apríla 2016 na FF KU v Ružomberku Nové poznatky v poradenskej psychológii Zborník príspevkov z odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila 27. apríla 2016 na FF KU v Ružomberku konf....
>>

Záznamy: 21 - 30 zo 54

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>