Archív článkov

Nové zdigitalizované diagnostické on-line metódy pre Vás špecialistov

20.05.2015 09:24
Vážená pani výchovná poradkyňa, vážený pán výchovný poradca,   dovoľujeme si oboznámiť Vás so sprístupnením troch nových zdigitalizovaných diagnostických on-line metód  pre vás špecialistov – výchovných poradcov, ktoré pribudli v internetovej pomôcke KOMPOSYT (...
>>

Zmluva /NP/ 2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém/

10.11.2014 09:34
Z M L U V A  č.        /NP/  /2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí / ITMS:...
>>

Národný projekt VUDPaP

10.03.2014 08:10
Prezentácia k národnému projektu viď. nižšie vo forme PowerPoint Prezentácia Národný Projekt VUDPaP.ppt (4127744)
>>

Národný projekt VUDPaP pre ZŠ

14.01.2014 15:06
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca Dovoľujeme si opätovne osloviť Vás k spolupráci pri realizácii národného projektu  „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javovo v školskom...
>>

Záznamy: 51 - 54 zo 54

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6