Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a príprave

02.03.2017 09:22

Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami/ zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní a príprave

Používanie úryvkov z dokumentu je povolené za predpokladu, že bude jasne uvedený zdroj. Odkaz na túto správu má byť uvádzaný v nasledujúcom znení: Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 2013. Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a príprave – Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami/zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní a príprave. Odense, Dánsko: Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

zdroj: www.european-agency.org

european-patterns-of-successful-practice-in-vet_VET-Report_SK.pdf (2773857)

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB