Informácia k vyučovaniu špecifických vzdelávacích predmetov v ZŠ

28.05.2018 09:55

Vážený pán riaditeľ/ka, výchovný poradca ZŠ,

na základe Vašich  doterajších otázok ohľadom vzdelávania žiakov so ŠVVP a zaradením špecifických vzdelávacích predmetov :

 RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií, ILI  logopedická intervencia 

TKC – Terapeuticko-korekčné cvičenia do vzdelávacieho procesu,

Vám chceme poskytnúť nasledujúce informácie a ďalšie podrobnosti, ktoré nájdete v súboroch nižšie:

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním.pdf (2571318)

Špecifické vzdelávacie predmety.docx (17444)

Vzdelávací program pre_žiakov s vývinovými poruchami učenia.pdf (632665)

Vzdelávací program žiakov poruchou aktivity pozornosti 2017.pdf (612132)

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB