Informácia pre 8-ročné gymnázia

08.10.2018 13:59

Váž. pán riaditeľ/ka, výchovný poradca/poradkyňa,

pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupujete  podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s Vývinovými Poruchami Učenia (ďalej len „VPU“).

 Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé stupne vzdelávania. 

8-ročné gymnázia postupujú podľa platnej legislatívy a ISCEDu 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie  (2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií) a predmet Špeciálnopedagogická podpora realizujú ako na 2. stupni ZŠ.

viac podrobností sa dočítate v priloženom súbore viď. nižšie:

informácia pre 8 gym..docx (15029)  

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB