Kurz - krízová intervencia

01.04.2019 15:16

Vážené kolegyne a kolegovia.

V CPPPPaP Prešov sa uskutoční Kurz KI v spolupráci s Inštitútom osobnostného rozvoja,

ktorý je už naplnený.

Od 1.4.2019 nie je možné sa prihlásiť z dôvodu naplnenia kapacity.

 

Prosíme prihlásených kolegov, ktorí sa prihlásili do 31.3.2019,

aby vyplnili údaje  pre potreby upresnenia počtov na jednotlivé termíny:

 

Kurz práce s kartami  25.4.2019 ( ako súčasť KI  I.)

Krízová intervencia na školách I. 26.-27.4.2019

Krízová intervencia na školách II. 17. -18.5.2019

 

PhDr. Viera Hybenová

 

Späť