List ZŠ a SŠ - Koordinátor Prevencie + dotazník

20.09.2016 09:22

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

s cieľom vytvorenia aktuálnej databázy koordinátorov prevencie v prostredí základných a stredných škôl a zefektívnenia vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, žiadame Vás o sprostredkovanie dotazníka Vášmu koordinátorovi prevencie.

Vyplnený dotazník prosíme zaslať do CPPPaP v Prešove elektronicky na emailovú adresu kppppo@mail.t-com.sk.

           

Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

List ZŠ_SŠ _ KP.doc (39936)
Dotazník - KP.doc (61952)
 

Späť