Metodické pokyny pre ZŠ a SŠ z Min. školstva, vedy, výskumu a športu

12.02.2018 10:17

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

MP 22-2011 pre ZŠ.rtf (304,7 kB)

 

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy

MP 21-2011pre SŠ.rtf (479,7 kB)

Príloha č. 2 k MP22-2011 klasifikácia žiakov ZŠ so zdrav. znevyhod..rtf (116318)

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB