Národný projekt VUDPaP pre ZŠ

14.01.2014 15:06

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca

Dovoľujeme si opätovne osloviť Vás k spolupráci pri realizácii národného projektu 

„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javovo v školskom prostredí“

    Využite spoluprácu na získanie celého komplexu pracovných materiálov pre Vašu školu v systéme výchovného poradenstva a prevencie, pomôžte nám, aby sme inovovali, modernizovali metodologické nástroje a pracovné pomôcky aj pre Vás.
Pomôžte nám nastaviť komplexný systém prevencie u žiakov ZŠ, zefektívniť ich sociálnu integráciu, zvýšiť ich zamestnateľnosť a uplatniteľnosť na trhu práce
a odošlite, prosím, Vami podpísané zmluvy o spolupráci do VUDPaPu .
 
viac informácií v priloženom súbore nižšie:
 
 
 
Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB