Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávania Krízová intervencia:

17.04.2019 15:43

Začiatok od 9,00 do 16,00 hod

V posledný deň ukončenie o 14,00 hod.

Prestávka na obed 1 hod.

 

Prihlášky je potrebné poslať elektronicky  (buď na 1. alebo na 1. a 2.časť) kvôli osvedčeniam,

tlačenú formu prihlášky a súhlas na spracovanie osobných údajov

priniesť osobne lektorke (tlačivá sú na webe IOR)

 

Späť