Oznam - asistent učiteľa so žiadosťou

02.07.2015 11:09

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ.
V súlade s aktuálne platnou legislatívou a s Metodickým usmernením  č.1/2015 k postupu pri predkladaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním  Okresného úradu Odboru školstva v Prešove


tlačivo žiadosti, ktoré prosím budete vyplnené zasielať do nášho CPPPaP v Prešove,


aby sme mohli vydať naše stanovisko/ v súlade s Metodickým usmernením.
Usmernenie a žiadosť sú k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Svoje žiadosti prosím zasielajte včas, aby sme Vám mohli do stanoveného termínu vystaviť potrebný doklad školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie/CPPPaP Prešov.


V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo osobne - predovšetkým naše špeciálne pedagogičky:
Mgr. Džulová Alena
Mgr. Skalková Alena
Mgr. Hirková Mária

PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka CPPPaP Prešov 

ŽIADOST ASISTENT učiteľa (1).docx (22486)

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB