Pozvánka na seminár pre metodikov a kar. poradcov.

30.04.2019 09:25

Pozývame Vás,

na seminár urečený pre metodikov výchovného poradenstva a kariérových poradcov CPPPaP

ktorý sa uskutoční dňa 23.5.2019  od 8,45 hod 

v priestoroch Národného podnikateľského centra - Kúpeľná č.6, 2.poschodie 

 

Pozvánka_porada metodikov VP _CPPPaP.docx (154295)

Späť