Pozvánka pre špec. pedagógov ZŠ

09.01.2019 11:09

 

Pozývame Vás 

na informačno – metodický seminár pre odborných zamestnancov – školských špeciálnych pedagógov a zamestnancov, 

ktorí majú vo svojej kompetencii ŠVVP žiakov v základných a stredných školách v okrese Prešov.

dňa: 15.01.2019 (utorok)

v čase: od 12:30h

miesto: zasadacia miestosť CPPPaP 2.posch

 

pozvánka špec.ped. 15.1.2019.doc (35328)

 

 

Späť