Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl

06.02.2019 14:00

 

Dňa 14.2.2019  sa uskutoční pracovné stretnutie VP ZŠ.

Miesto konania  – v  rámci spolupráce s ÚPSVaR - zasadačka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská ul. 87

na 2. poschodí v Prešove.

porada VP ZŠ pozvánka 14.2.2019.pdf (215624)

Tešíme sa na stretnutie.

 

Späť