Seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti

21.11.2017 14:47

Pozývame vás 

na seminár o význame kariérového poradenstva v súvislosti so zmenami v spoločnosti, a zmenami v podobe práci, inšpirovaný novými poznatkami o  podpore kariérového rozvoja jednotlivca, ktoré boli prezentované na medzinárodnej konferencii 

„Kariérové poradenství v měnícim se světe“, konanej v Prahe v dňoch 10.11.- 11.11.2017.

Seminár sa uskutoční 

dňa 5.12.2017/utorok/ o 13.30. hod.,

v zasadačke CPPPaP v Prešove

Pozvánka - VP SŠ 05.12.2017.docx (24579)

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB