Seminár výchovných poradcov stredných škôl 26.3.2019

07.03.2019 09:31

Pozývame Vás,

 na seminár urečený pre výchovných poradcov stredných  škôl

ktorý sa uskutoční 

dňa 26.3.2019  od 8,45 hod 

v priestoroch Národného podnikateľského centra  

Kúpeľná č.6, 2.poschodie.

 

Pozvánka_porada _VP SŠ 26_03_19.pdf (289591)

Späť