Stretnutie pre školských psychológov

22.05.2019 12:12

 

Dovoľujeme si pozvať školských psychológov

na pracovné stretnutie dňa 20.6.2019, ktoré bude organizovať CPPPaP Prešov.

Jedným bodom programu bude aj hosť  Dr. Gombár - bývalý školský psychológ, ktorý pracoval v USA.

prihlasujte sa na tomto odkaze: 

forms.gle/WkyiPxY3EHgzE1RP9

Pozvánka -šk.psych.20.6.2019.doc (43520)

S pozdravom

PhDr. Anna Mrúzová  - vedúca odd.

PhDr. Viera Hybenová - riaditeľka CPPPaP Prešov 

Späť