Upozornenie na postup pri vyradení žiaka so ŠVVP a zasielanie materiálov začlenených žiakov do príslušných škôl

31.05.2017 10:00

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ

Vážená pani výchovná poradkyňa, pán výchovný poradca

Školský špeciálny pedagóg

 

Pred ukončením školského roka  si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúce informácie týkajúce sa začlenených žiakov, citované z materiálu Štátnej školskej inšpekcie: 

Školská integrácia  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (interný metodický materiál ŠŠI)...

viac nájdete v priloženom súbore nižšie

inform. k vyňatiu ž zo začlenenia.docx (25270)

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB