Vzdelávanie detí cudzincov v školskej legislatíve

29.03.2019 09:44

Školský zákon vymedzuje deti cudzincov ako deti cudzích štátnych príslušníkov

vrátane žiadateľov o azyl alebo doplnkovú ochranu, deti bez zákonného zástupcu, aj deti Slovákov žijúcich v zahraničí.

(Zákon č. 245/2008 Z. z., § 146, ods. 1).

 

Viac informácií v súbore

Deti cudzincov v školskej legislatíve - rozšírený materiál.docx (22410)

 

 

Späť