Stredná škola

Prevencia SŠ

Ponukový katalóg prev. aktivít pre SŠ 2017-2018.docx (18714)

 

Tlačivá SŠ

Žiadosť o psychologické a špec. ped. vyšetrenie 11b_2016.pdf (861,4 kB)

Žiadosť na hromadné psychologické vyšetrenie SŠ 2016-2017.docx (20450)

Pedagogická charakteristika žiaka.doc (34304)

Informovaný súhlas pre profesijnú orientáciu (ProfOr).pdf (355910)

 

Metodické materiály

428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole.pdf (1,2 MB)

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov.pdf (113,3 kB)

Aplikacia_VPpre_ZZ_VIN_2016.pdf (2,2 MB)

european-patterns-of-successful-practice-in-vet_VET-Report_SK.pdf (2,6 MB)

 

Stredné školy v meste Prešov

 

Evanjelická spoj. šk. Námestie legionárov 3

 https://www.esspo.sk/

 Gymnázium  Konštantínova 2 www.gk2-po.sk
Gymnázium J.A.Raymana  Mudroňova 20 www.gjar-po.sk
Gymnázium P.P.Gojdiča Bernolákova 21 www.gymnazium.gojdic.eu
Gymnázium sv. Mikuláša Duklianska 16 www.zsgmik.sk/
Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 www.gymonika.sk
Hotelová akadémia  Baštová 32 www.hapresov.edu.sk
Obchodná akadémia  Volgogradská 3 www.oa-po.sk
Pedagogická a soc. akad.  Kmeťovo stromoradie 5 www.pasapo.sk
SOŠ dopravná Konšantínova 2 www.sosdpo.sk
SOŠ obchodu služieb Sídl. dukl. hrdinov 3 https://souopo.edupage.org/
SOŠ podnikania Masarykova 24 www.sospodnikania.sk
SOŠ technická Volgogradská 1 www.sost-po.sk
Spojená škola Kollárova 10 slspo.edupage.sk/
SOŠ lesnícka Kollárová 10 www.slspo.sk
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 www.spojenask.edupage.org
Spojená škola T. Ševčenka Sládkovičova 4 gymtspo.edupage.org/
SPŠ elektrotechnická  Plzenská 1 www.spse-po.sk
SPŠ stavebná Plzenská 10 www.spsstavpo.edu.sk
SPŠ strojnícka Duklianska 1 https://spspo.edupage.org/
Str. priemyselná škola Bardejovská 24 https://spsdrevpo.edupage.org/
Str. zdravotnícka škola Kmeťovo stromoradie 1 www.szssvbazpo.edu.sk
Str. zdravotnícka škola Sládkovičova 36 https://www.szspo.sk/sk/
SOŠ  Košická 20 www.zsssluz.edupage.sk
Sredná umelecká škola Vodárenská 3 https://suspo.edupage.org/
Súkr. SOŠ pôšt a tel. Masarykova 2 ssospt.edupage.org/
Súkromná HA  Volgogradská 8 https://shavolgogradska8.edupage.org/
Súkromná OA Petrovianska 13 www.soapo.sk
Súkromná SOŠ Pod Kalváriou 36 https://skolamladost.edupage.org/?
Súkromná SOŠ ELBA Smetanova 2 https://www.elbaci.sk/ssos/
Súkromné šport. gymnázium Smetanova 2 www.ssgelba.sk
Súkromné gymnázium  Solivarská 28 www.sukromnaskola.sk
Súkr. konzervatórium M.Benku 7 www.skdk.sk/skdkpr/index.php

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB