Organizačná štruktúra CPPPaP Prešov

Funkcia

Riaditeľka

Meno

PhDr. V. Hybenová

Zameranie

psychológ

Kontakt

051/ 77 155 26

0903 898 585

Sídlo/Číslo dverí

Levočská 7/č.d.7  

Em@il

verkah@mail.t-com.sk

 

Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine:

Mgr. J. Mikšová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.14  janka.miksova@mail.telekom.sk 
Mgr. I. Feriančiková psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9  ivana.feriancikova@mail.telekom.sk
PhDr. M. Kresila psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.12 miroslav.kresila@mail.telekom.sk
PhDr. H. Kvotidiánová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.10 henrieta.kvotidianova@mail.telekom.sk
Mgr. I. Gladičová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.6 izolda.gladicova@mail.telekom.sk
PhDr. L. Bačová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 lenka.bacova@mail.telekom.sk
Mgr. A. Sedláková psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.10 alena.sedlakova@mail.telekom.sk
Mgr. Ľ. Hajdučinová
(streda - piatok)
psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.5  ludmila.hajducinova@mail.telekom.sk
Mgr. J.Orosová
(pondelok - streda)
psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.5 janette.orosova@mail.telekom.sk

 

Oddelenie psych. a špec. ped. poradenstva, psychoterapie a metodiky výchovného poradenstva:

Mgr. A. Džulová špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.4 alena.dzulova@mail.telekom.sk
PhDr. T. Gallová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 terezia.gallova@mail.telekom.sk
PhDr. V. Hybenová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.7 verkah@mail.t-com.sk
PhDr. I. Maxinčáková
(pondelok - streda)
psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.12 ingrid.maxincakova@mail.telekom.sk
Mgr. A. Skalková špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.8  alena.skalkova@mail.telekom.sk
Mgr. M. Hirková špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.13   maria.hirkova@mail.telekom.sk
Mgr. M. Kuchta psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.16  maros.kuchta@mail.telekom.sk
PhDr. L. Bačová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 lenka.bacova@mail.telekom.sk

 

Oddelenie poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie:

PhDr. A. Mrúzová šk. psych. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 mruzova.cpppap.po@gmail.com  anna.mruzova@mail.telekom.sk
Mgr. J. Štofaňáková soc. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 cpppap.prevencia@gmail.com  jana.stofanakova@mail.telekom.sk
Mgr. M. Szirmaiová PhD. soc. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 cpppap.prevencia@gmail.com
Mgr. E. Trojanovičová šk. psych. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 eva.trojanovicova@mail.telekom.sk
PhDr. B. Žabecká šk. psych. 051/77 155 26 Levočská 7/č.d.9 blazena.zabecka@mail.telekom.sk

 

Ekonomicko - prevádzkový úsek:

Oddelenie poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie:

 
Ing. S. Jančíková ekonóm 051/ 77 149 58 Levočská 7/č.d.1  oppp@kryha.sk
Mgr. M. Maruščáková soc. prac. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.2 cpppap@azet.sk  maria.maruscakova@mail.telekom.sk
Ing. J. Baláž informatik 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.15 infjaba2014@zoznam.sk
J. Kurimaiová soc. prac. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.2 cpppap@azet.sk  judita.kurimaiova@mail.telekom.sk