Organizačná štruktúra CPPPaP Prešov

Funkcia

Riaditeľka

Meno

PhDr. V. Hybenová

Zameranie

psychológ

Kontakt

051/ 77 155 26

0903 898 585

Sídlo/Číslo dverí

Levočská 7/č.d.7  

Em@il

verkah@mail.t-com.sk

 

Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine:

Mgr. J. Mikšová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.14  janka.miksova@
Mgr. I. Feriančiková psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9  ivana.feriancikova@
PhDr. M. Kresila psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.12 miroslav.kresila@
PhDr. H. Kvotidiánová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.10 henrieta.kvotidianova@
Mgr. I. Gladičová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.6 izolda.gladicova@
PhDr. L. Bačová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 lenka.bacova@
Mgr. A. Sedláková psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.10 alena.sedlakova@
Mgr. Ľ. Hajdučinová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.5  ludmila.hajducinova@

 

Oddelenie psych. a špec. ped. poradenstva, psychoterapie a metodiky výchovného poradenstva:

Mgr. A. Džulová špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.4 alena.dzulova@
PhDr. T. Gallová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 terezia.gallova@
PhDr. V. Hybenová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.7 verkah@mail.t-com.sk
PhDr. I. Maxinčáková psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.12 ingrid.maxincakova@
Mgr. A. Skalková špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.8  alena.skalkova@
Mgr. M. Hirková špec. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.13   maria.hirkova@
Mgr. M. Kuchta psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.16  maros.kuchta@
PhDr. L. Bačová psychológ 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.11 lenka.bacova@

 

Oddelenie poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie:

PhDr. A. Mrúzová šk. psych. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 mruzova.cpppap.po@gmail.com
Mgr. J. Štofaňáková soc. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 cpppap.prevencia@gmail.com
Mgr. M. Szirmaiová PhD. soc. ped. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 cpppap.prevencia@gmail.com
Mgr. E. Trojanovičová šk. psych. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.9 eva.trojanovicova@
PhDr. B. Žabecká šk. psych. 051/77 155 26 Levočská 7/č.d.9 blazena.zabecka@

 

Ekonomicko - prevádzkový úsek:

Oddelenie poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie:

 
Ing. S. Jančíková ekonóm 051/ 77 149 58 Levočská 7/č.d.1  oppp@kryha.sk
Mgr. M. Maruščáková soc. prac. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.2 cpppap@azet.sk
Ing. J. Baláž informatik 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.15 infjaba2014@zoznam.sk
J. Kurimaiová soc. prac. 051/ 77 155 26 Levočská 7/č.d.2 cpppap@azet.sk

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB