Organizačná štruktúra CPPPaP Prešov

Funkcia

Riaditeľka

Meno

PhDr. V. Hybenová

Zameranie

psychológ

Kontakt

051/ 77 155 26

0903 898 585

Sídlo/Číslo dverí

Levočská 7/č.d.7  

Em@il

verkah@mail.t-com.sk

 

Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine:

Mgr. J. Mikšová

Mgr. I. Feriančiková

PhDr. M. Kresila

PhDr. H. Kvotidiánová

Mgr. I. Gladičová

PhDr. L. Bačová

Mgr. A. Sedláková

Mgr. Ľ. Hajdučinová

psychológ

psychológ

psychológ

psychológ

psychológ

psychológ

psychológ

psychológ

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

Levočská 7/č.d.9 

Levočská 7/č.d.9 

Levočská 7/č.d.12

Levočská 7/č.d.10

Levočská 7/č.d.6

Levočská 7/č.d.11

Levočská 7/č.d.10

Levočská 7/č.d.5 

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mial.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

 

Oddelenie psych. a špec. ped. poradenstva, psychoterapie a metodiky výchovného poradenstva:

Mgr. A. Džulová

PhDr. T. Gallová

PhDr. V. Hybenová

PhDr. I. Maxinčáková

Mgr. A. Skalková

Mgr. M. Hirková

Mgr. M. Kuchta

PhDr. L. Bačová

špec. ped.

psychológ

psychológ

psychológ

špec. ped.

špec. ped.

psychológ

psychológ

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

Levočská 7/č.d.4

Levočská 7/č.d.11

Levočská 7/č.d.7

Levočská 7/č.d.12

   Levočská 7/č.d.8 

Levočská 7/č.d.13  

Levočská 7/č.d.16 

Levočská 7/č.d.11

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

kppppo@mail.telekom.sk

 

Oddelenie poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie:

PhDr. A. Mrúzová

Mgr. J. Štofaňáková

Mgr. M. Szirmaiová PhD.

Mgr. E. Trojanovičová

PhDr. B. Žabecká

šk. psych.

soc. ped.

soc. ped.

šk. psych.

šk. psych.

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/77 155 26

Levočská 7/č.d.9

Levočská 7/č.d.9

Levočská 7/č.d.9

Levočská 7/č.d.9

Levočská 7/č.d.9

 

cpppap.prevencia@gmail.com

cpppap.prevencia@gmail.com

 

Ekonomicko - prevádzkový úsek:

Ing. S. Jančíková

Mgr. M. Maruščáková

Ing. J. Baláž

J. Kurimaiová

ekonóm

soc. prac.

informatik

soc. prac.

051/ 77 149 58

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

051/ 77 155 26

Levočská 7/č.d.1 

Levočská 7/č.d.2

Levočská 7/č.d.15

Levočská 7/č.d.2

oppp@kryha.sk

cpppap@azet.sk

infjaba2014@zoznam.sk

cpppap@azet.sk

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode & IJB